РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ТВППТСБ

Відповідно до «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №341 від 21.03.2022) до ректора і вченої ради університету Миколаївського НАУ звернувся головний технолог ТОВ "Тарутинська аграрна компанія" Одеської області смт. Тарутине Фаустов Ростислав Вікторович, із проханням оцінити його рукопис дисертації на шукану наукову ступінь «Доктора філософії» в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство. 

Ростислав Вікторович є випускником нашого університету, зокрема освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії». Роботу виконано під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, в.о. завідувача кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України Лихача Вадима Ярославовича, на тему «Підвищення м’ясної продуктивності свиней за використання сучасного генофонду та інноваційних технологічних рішень» (https://www.mnau.edu.ua/.../2022/faustov/desertaciya.pdf) за спеціальністю 204-«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Так 21 листопада 2022 року відбулося засідання ради у затвердженому вченою радою університету складі:

1. Голова ради - доктор сільськогосподарських наук, професор Гиль Михайло Іванович, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.

2. Рецензент - кандидат сільськогосподарських наук, доцент Каратєєва Олена Іванівна, доцент кафедри біотехнології та біоінженерії Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.

3. Рецензент - кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кравченко Олена Олександрівна, доцент кафедри переробки продукції тваринництва та харчових технологій Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.

4. Опоненти:

4.1. доктор сільськогосподарських наук, професор, Повод Микола Григорович, професор кафедри технології кормів і годівлі тварин Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.

4.2. доктор сільськогосподарських наук, професор, Сусол Руслан Леонідович, професор Навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.

Засідання проведено за відкритою процедуру (https://www.mnau.edu.ua/.../razovi-specializovani-vcheni.../) і в результаті наукової дискусії за встановленим порядком досягнуто спільного рішення – присудити Фаустову Ростислав Вікторовичу шукану наукову ступінь «Доктора філософії» в галузі сільськогосподарських наук за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, з чим його відверто і вітаємо.

Тож науковці факультету ТВППТСБ Миколаївського НАУ спроможні не тільки готувати за власними освітніми програмами успішно наукові кадри, а й оцінювати їх, і продовжувати славну історію аспірантури Миколаївського НАУ.

Відповідальний за роботу 

спеціалізованих вчених рад факультету ТВППТСБ

доцент Олексій СТАРОДУБЕЦЬ

факультет ТВППТСБ

Дописати коментар

[disqus][facebook]

MKRdezign

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

На платформі Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget