Щорічний конкурс інноваційних проектів 2012

Прошу до 20.04.2012 р. забезпечити участь студентів та співробітників університету у щорічному конкурсі інноваційних проектів у 2012 р.

Інноваційні проекти надати до Наукового інституту інноваційних технологій та змісту аграрної освіти (ГНК, каб. 218) у надрукованому та електронному вигляді згідно з Положенням.

Ректор               В.С. Шебанін

Структура положення
 • Місія конкурсу
 • Мета конкурсу
 • Предмет конкурсу
 • Організатори конкурсу
 • Переможці конкурсу
 • Критерії відбору переможців конкурсу
 • Робочий орган проекту
 • Учасники конкурсу
 • Структура інноваційного проекту
 • Порядок участі
 • Додатки

Місія конкурсу – сприяти розвитку прогресивного мислення та інноваційної діяльності студентів та співробітників Миколаївського державного аграрного університету (далі МДАУ) з урахуванням вимог щодо екологізації освіти, науки та виробництва, забезпечити єдність системи "аграрна освіта – аграрна наука – агропромислове виробництво".

Мета конкурсу – стимулювати інноваційне мислення студентів та співробітників, підвищити рівень інноваційності виробництва шляхом впровадження проектів розробників у межах Програми інноваційно-інвестиційних проектів "Інтеграція освіти, науки, виробництва" на 2011-2017 рр.

Предмет конкурсу
Предметом конкурсу є формування бази даних інноваційних проектів, їх експертиза і ранжування, відбір і впровадження найкращих.
Під "інноваційним проектом" для цілей даного конкурсу розуміється комплекс взаємопов'язаних заходів по створенню і просуванню науково-технічних розробок (винаходів, корисних моделей, "ноу-хау", результатів наукових дослідів і т.д.) на ринок, (в т.ч. освітніх інновацій).

Організатори конкурсу
Конкурс проводиться Миколаївським державним аграрним університетом.

Переможці конкурсу
Студенти:
Фіналісти отримають диплом та грошову винагороду за:
1 місце – 2000 грн;
2 місце – 1300 грн;
3 місце – 700 грн.

Наукові керівники фіналістів отримають грошову винагороду за:
1 місце – 1000 грн;
2 місце – 700 грн;
3 місце – 300 грн.

Співробітники:
1 місце – 2500 грн;
2 місце – 2000 грн;
3 місце – 1500 грн.

Кращі інноваційні проекти будуть впроваджені у межах Програми інноваційно-інвестиційних проектів "Інтеграція освіти, науки, виробництва" на 2011-2017 рр., презентовані на сайті МДАУ для пошуку інвесторів та отримання фінансування.

Критерії відбору переможців конкурсу
Переможці конкурсу будуть відібрані з числа учасників, чиї конкурсні проекти продемонстрували найкращі результати в комплексі з шести груп показників:
 1. Відповідність Програмі інноваційно-інвестиційних проектів МДАУ "Інтеграція освіти, науки, виробництва" на 2011-2017 рр.
 2. Інноваційність і унікальність пропозиції, сильні сторони проекту.
 3. Пропозиції щодо зниження ризиків і подолання бар'єрів.
 4. Очікувані вигоди (фінансові, економічні, соціальні, екологічні, освітні тощо).
 5. Можливості практичної реалізації проекту (у виробництві, у навчальному процесі, в управлінні тощо).

Робочий орган конкурсу
Для організації і проведення конкурсу буде сформовано Конкурсну комісію університету, яка консультує учасників по питаннях заповнення конкурсної документації, приймає конкурсну документацію, визначає список проектів, які допущені для участі в конкурсі, повідомляє учасників про рішення, прийняті по проектах, організовує презентацію конкурсу, церемонію нагородження переможців конкурсу.

Конкурсна комісія не повертає заявки/документи, не повідомляє проміжні результати, не повідомляє про поточний статус конкретної заявки, не пояснює причин відмови.

Учасники конкурсу
Учасниками інноваційного конкурсу можуть бути студенти будь-якої спеціальності та співробітники МДАУ, а саме автори проектів, які хочуть побудувати бізнес на основі своїх інноваційних рішень і потребують допомоги інвесторів для успішної комерціалізації.

Учасники, надсилаючи на адресу Конкурсу описи проектів (Додаток 1), відомості про автора та наукового керівника (Додаток 2), тим самим підтверджують, що в приведених заявках відсутня інформація, яка містить комерційну, державну чи будь-яку іншу таємницю, і дають свою згоду на надання організаторами Конкурсу інформації третім особам (в тому числі розміщення інформації в базі даних конкурсу).

Участь в конкурсі безкоштовна.

Структура інноваційного проекту
- титульна сторінка (із зазначенням назви проекту, наукового керівника, ім'я виконавця (чи колективу) (Додаток 3);
- зміст проекту (із зазначенням об'єктів інтелектуальної власності інших осіб (патенти, статті тощо), які використовувалися при розробці проекту);
- місце впровадження;
- бізнес-план проекту (із обґрунтуванням вартості проекту, ресурсів по проекту, що є в наявності, власного внеску та внеску інвестора) (Додаток 4);
- умови участі інвесторів.

Оформлення електронного та паперового варіанту проекту здійснюється відповідно до вимог (див. електронний варіант Положення). Інноваційні проекти, які не відповідають зазначеним вимогам, не будуть прийматися до розгляду конкурсною комісією.

Порядок участі
Для участі в Конкурсі необхідно надати до Конкурсної комісії університету заявку (Додаток 1), відомості про автора та наукового керівника (Додаток 2) (можна отримати на сайті МДАУ або у Конкурсній комісії університету) та оформлений належним чином електронний та паперовий (підписаний автором і науковим керівником) варіант інноваційного проекту.

Учасник може представляти на участь у Конкурсі від свого імені будь-яку кількість проектів. Конкурсна комісія реєструє всі отримані проекти. МДАУ може використовувати фрагменти інноваційних проектів на сайті, в статтях та інформаційних виданнях, а також публікувати їх повністю з обов'язковим посиланням на автора чи авторський колектив за їх згодою, що підтверджена у відповідному полі заявки.

Конкурс проходить з 01 січня 2012 р. по 20 квітня 2012 р. До 20 квітня 2012 р. автори надають всі необхідні матеріли для участі в Конкурсі.

Після завершення прийому матеріалів проектів, Конкурсна комісія університету визначає фіналістів за вказаними в цьому Положенні критеріями. Конкурсна комісія університету оголошує результати відбору фіналістів до 15 червня 2012 р.

За будь-якими роз'ясненнями про порядок участі в конкурсі учасник може звернутись до Конкурсної комісії університету. Всі документи, які регламентують проведення конкурсу, розміщуються на сайті МДАУ.

Розглянуто та схвалено Положення
на засіданні Вченої ради університету
(протокол № __ від "__" ___________ 20__ р.)

Оголошення щорічного конкурсу інноваційних проектів у 2012 році.

Опублікувати коментар

[disqus][facebook]

MKRdezign

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

На платформі Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget